Η PENAP Group of Companies είναι μια δυναμική εταιρία πεπειραμένων επιχειρησιακών συμβούλων και λογιστών που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών, νομικών, λογιστικών και άλλων υπηρεσιών για να καλύψει τις διάφορες απαιτήσεις των πελατών της.

Η επαγγελματική ομάδα μας παρέχει αποτελεσματικές λύσεις και όλη την απαραίτητη υποστήριξη στα άτομα, τους συνεργάτες και τις επιχειρήσεις επιτρέποντας στις επιχειρήσεις τους να επιτύχουν τη λειτουργική τελειότητα και προώθηση.

Εάν ψάχνετε μια αποτελεσματική και εμπιστευτική εταιρική δόμηση, τον ασφαλή φορολογικό προγραμματισμό και την προστασία προτερημάτων, ή εξέταση του καθημερινού φορτίου της λογιστικής σας για να εστιάσετε σε περισσότερη στρατηγική εργασία, σας προσφέρουμε μια επαγγελματική, αποδοτική, εξατομικευμένη και οικονομικώς αποδοτική υπηρεσία.

Οι συνέταιροι της εταιρείας μας είναι μέλοι του Συνδέσμου Εγκεκριμμένων Λογιστών Κύπρου www.icpac.org.cy.

Οργάνωση Νέας Επιχείρησης


Η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης είναι η πράξη της υποβολής μιας επίσημης αίτησης να δημιουργηθεί μια επιχείρηση, η οποία ονομάζεται διαδικασία της εγκαθίδρυσης. Το πλήρες όνομα της επιχείρησης, ο μέτοχος, οι ανώτεροι υπάλληλοι της επιχείρησης και η κύρια διεύθυνση της επιχείρησης που εισάγονται στα αρχεία που τηρούνται ...
Πιστωτικές Υπηρεσείες>


Ο πιστωτής είναι το άτομο που έχει αναλάβει να αντιπροσωπεύει κάποιο άλλο άτομο για θέματα και καταστάσεις που άπτονται εμπιστσύνης και αξιοπιστίας. Η σχέση αυτή τονίζεται από την καλή πίστη, εμπιστοσύνη όπου η λέξη προέρχεται απο τη λατινική λέξη fides που σημαίνει πίστη ...
Φορολογικός Σχεδιασμός


Οι διεθνείς φορολογικές πτυχές διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο σε όλες τις διεθνείς επιχειρησιακές αποφάσεις. Για αυτό ελέγχουμε συνεχώς οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία προκειμένου να συμβουλέψουμε τους πελάτες μας ...