Η Δημοκρατία της Κύπρου είναι ένα νησί στην ανατολική Μεσόγειο στα σταυροδρόμια της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Είναι κυρίαρχο κράτος με προεδρικό κυβερνητικό σύστημα δημοκρατίας.

Από το κέρδος της ανεξαρτησίας του 1960, η Κύπρος έχει αναπτυχθεί σε ένα σταθερό και δημοκρατικό κράτος, έγινε πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της βρετανικής Κοινοπολιτείας και άλλων διεθνών οργανισμών. Το 2004 έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθέτησε το ευρώ ως εθνικό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2008.

Η κυπριακή οικονομία έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Το νησί έχει σημαντική άνοδο στον τουρισμό κατά τη διάρκεια των ετών και η αγορά ενοικίου ιδιοκτησίας στη Κύπρο έχει επίσης αυξηθεί . Προστίθεται σε αυτό η κύρια αύξηση της ιδιοκτησίας που έχει δημιουργηθεί από τους εισερχόμενους επενδυτές και αγοραστές ιδιοκτησίας στο νησί.

Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 έχει αποβάλει τη «παράκτια» θέση των διεθνών επιχειρήσεων της Κύπρου και έχει αυξήσει το ποσοστό φόρου εισοδήματος εταιρειών στα κέρδη από 4.25% σε 10% που είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά φόρου εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ξένες εταιρείες που εγγράφονται στις χώρες της ΕΕ και έχουν καθιερώσει έναν κλάδο στη Κύπρο μπορούν να εκλέξουν ότι τα κέρδη τους που προκύπτουν από τον κλάδο, που φορολογείται στη Κύπρο στο ποσοστό 10% αντί του υψηλότερου ποσοστού στην αντίστοιχη χώρα τους.

Υπάρχουν διάφορα φορολογικά καθώς επίσης και μη-φορολογικά πλεονεκτήματα για επιχειρήσεις μέσω της Κύπρου που έχουν γίνει γνωστά στη επιχειρηματική κοινότητα κατά τη διάρκεια των ετών. Έχουμε απαριθμήσει μερικά από αυτά κατωτέρω.

Non-tax πλεονεκτήματα:

 • Συμφέρουσα γεωγραφική θέση και διαφορά ώρας
 • Αγγλικά ως επιχειρησιακή γλώσσα
 • Ευχάριστο κλίμα & ευρωπαϊκό βιοτικό επίπεδο
 • Συγκριτικά χαμηλά οργάνωση και κόστα συντήρησης των διεθνών επιχειρησιακών οντοτήτων/ εταιρειών
 • Υψηλής ανάπτυξης και αποδοτική λογιστική, νομικοί και τραπεζικοί τομείς
 • Εμπιστευτικότητα με τις τοπικές αρχές και τις τράπεζες
 • Άριστες εγκαταστάσεις μεταφορών και τηλεπικοινωνιών
 • Απαλλαγή από τον έλεγχο συναλλάγματος

Φορολογικά πλεονεκτήματα:

 • Εκτενές δίκτυο των διπλών φορολογικών συνθηκών
 • Αφορολόγητο εισόδημα από τα μερίσματα στη Κύπρο & τα χαμηλότερα ποσοστά φόρου παρακράτησης σε άλλες χώρες στις αποστολές των μερισμάτων
 • Κανένας φόρος κερδών κεφαλαίου στη διάθεση των κύριων προτερημάτων εκτός από τη διάθεση της ακίνητης ιδιοκτησίας που τοποθετείται στη Δημοκρατία της Κύπρου
 • Κανένας φόρος στα κέρδη στη διάθεση των τίτλων
 • Κανένας φόρος στα κέρδη από μια μόνιμη καθιέρωση στο εξωτερικό
 • Αφορολόγητες διανομές μερίσματος\nαπό τα εταιρεία δικαιούχο της Κύπρου στους μη εδρεύοντες μετόχους τους
 • Διαθεσιμότητα της ανακούφισης απωλειών ομάδας χωρίς οποιουσδήποτε χρονικούς περιορισμούς, υπό ορισμένους όρους.

Εάν σκέφτεστε να ιδρύσετε μια επιχείρηση στη Κύπρο ή αναδιοργάνωση της επιχείρησή σας για να χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω οφέλη και να χρειάζεστε επαγγελματικές συμβουλές παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος έρθετε σε επαφή με μας.